Mapa Serwisu

 

Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Elblągu
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg

starosta.neb@powiatypolskie.pl


tel.055-239-49-00
fax.055-232-42-26
NIP: 578-25-24-428
REGON: 170753615

Godziny pracy:

  • Poniedziałek 7.30 – 15.30
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa 7.30 – 17.00
  • Czwartek 7.30 – 15.30
  • Piątek 7.30 – 14.00

 

rss

"Przebudowa drogi gminnej Gulbity-Anglity"

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161N Granica powiatu-Dobry-Krykajny(DW 513)"

 

Dotyczy: "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblągu pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las od km 0+800 do km 3+072"

zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacjo ruchu Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku

Rozbudowa DW 519 na odcinku Małdyty - Morąg

Czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 2164N - ul. Zamkowa w Pasłęku

Remont chodnika i miejsc postojowych drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa w Pasłęku - odcinek od przejazdu kolejowego do ulicy Bohaterów Westerplatte

Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszka w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo-Marianka-Pasłęk

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku informuje, że z dniem 24.08.2016 r. zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Rychliki – Gołutowo. Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaków drogowych B-5n  „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie większej niż 15 ton” wraz z tablicą „nie dotyczy przewozu paliw, drewna i ładunków rolno - spożywczych”.   

Remont chodnika w miejscowości Fiszewo

Zapisz się na otrzymywanie powiadomień o aktualnościach w Portalu Drogowym

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2013-10-04 11:50:13
Liczba odwiedzin: 29428

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA