Mapa Serwisu

 

Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Elblągu
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg

starosta.neb@powiatypolskie.pl


tel.055-239-49-00
fax.055-232-42-26
NIP: 578-25-24-428
REGON: 170753615

Godziny pracy:

  • Poniedziałek 7.30 – 15.30
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa 7.30 – 17.00
  • Czwartek 7.30 – 15.30
  • Piątek 7.30 – 14.00

 

rss

Dotyczy czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 17.03.2014.

Dotyczy : Czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 21.11.2013r.

Dotyczy: Czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 21.11.2013r.

Dotyczy: Czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 02.12.2013 r.

FCC CONSTRUCCION S.A. Wykonawca Robót Budowlanych Kontraktu Nr ZDW-NZP/3220/35/2011 "Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie zgodnie z Subklauzulą 4.1 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK), informuje o planowanym wprowadzeiu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu (objazd nr 9) od dnia poniedziałek 02.12.2013 r. od godz. 06:00, polegającej na całkowitym zamknięciu odcinka drogi DW 503 w km 24+100 - 24+760 (ul. Sportowa w |Tolkmickui).

W związku z tym ruch pojazdów odbywać się będzie ulicami: Morską, Świętojańską oraz Przybytowską.

Zamknięcie odcinka potrwa do dnia 05.12.2013 r. godz. 22:00.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Kontraktu

Zbigniew Cebulak

Dotyczy : Czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 21.11.2013.

 

Dotyczy: Czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 20.11.2013.

Dotyczy: Czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 10.11.2013. na drodze wojewódzkiej Nr 503.

 

Zapisz się na otrzymywanie powiadomień o aktualnościach w Portalu Drogowym

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2013-10-04 11:50:13
Liczba odwiedzin: 29429

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA