Mapa Serwisu

 

Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Elblągu
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg

starosta.neb@powiatypolskie.pl


tel.055-239-49-00
fax.055-232-42-26
NIP: 578-25-24-428
REGON: 170753615

Godziny pracy:

  • Poniedziałek 7.30 – 15.30
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa 7.30 – 17.00
  • Czwartek 7.30 – 15.30
  • Piątek 7.30 – 14.00

 

rss

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk-Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka.

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku informuje, że w związku z planowanym remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1136N, w dniu 25.08.2013r. nastąpi zamknięcie odcinka drogi Łęcze - Pęklewo (skrzyżowanie z DW 503).

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku informuje, że na okres 31.07 - 14.08.2013 r. zamknięta zostaje dla ruchu kołowego ul.Zamkowa w Pasłęku.

Zamknięcie ulice spowodowane jest planowanym remontem cząstkowym nawierzchni.

Objazd:

ul. Wojska Polskiego - Krosno - Rzeczna - ul. Sprzymierzonych i odwrotnie.

Służby ratunkowe mogą korzystać z ulicy Steffena Augustyna i ulicy Ośińskiego.

Za utrudnienia wynikłe w ruchu Zarząd Dróg przeprasza wszystkich użytkowników.

DYREKTOR

mgr Tadeusz Przyborski

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku informuje, że w związku z planowaną przebudową mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1155N w miejscowości Stegny, nastąpi zamknięcie drogi od dnia 22.05.2013 r. do dnia 29.05.2013 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku informuje, że od dnia 04.03.2013 r. wprowadza zmianę organizacji ruchu polegającą na zakazie wjazdu na ul. Zamkową w Pasłęku ciągników rolniczych i autobusów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t.

Inżynier Kontraktu uprzejmie informuję, że w dniu 25 stycznia 2013r. został przekazany
teren budowy w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 527 odcinku Rychliki - Jelonki od
km 14+500 do km 22+815 oraz na działkach wymienionych w decyzjach na Realizację inwestycji
Drogowej firmie DENDROSERWIS Robert Poręby, 82-500 Kwidzyn, ul. Drzymały 46 zwanej dalej
Wykonawcą.

Zapisz się na otrzymywanie powiadomień o aktualnościach w Portalu Drogowym

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2013-10-04 11:50:13
Liczba odwiedzin: 29433

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA