Mapa Serwisu

 

1:500
1:1000
1:2000
1:5000
1:10000
1:25000
1:50000
1:100000
1:200000
1:400000
Ładowanie danych
Zawartość mapy
Wybrane obiekty
 • Mapa regionu
 • Ewidencja
  • Powiat
  • Jednostki ewidencyjne
  • Obręby ewidencyjne
  • Działki ewidencyjne
  • Budynki
 • Sieć dróg
 • Odcinki dróg wyłączonych z użytkowania
 • Zalecane objazdy
 • Ograniczenia dla pojazdów wysokich
 • Trasy przewozu materiałów niebezpiecznych
 • Stacje paliw
 • Parkingi
 • Ograniczenia dla tirów
  • Ograniczenia tonażu na odcinkach dróg
  • Ograniczenia w tonażu dla mostów
  • Płatne odcinki dróg dla pojazdów > 3,5 tony
  • Bramownice do poboru opłat viaTOLL
  • Tablice informacyjne zmiennej treści
 • Ewidencja(0)
  • Jednostki ewidencyjne(0)
  • Obręby ewidencyjne(0)
  • Działki ewidencyjne(0)
  • Budynki(0)
 • Odcinki dróg wyłączonych z użytkowania(0)
 • Zalecane objazdy(0)
 • Ograniczenia dla pojazdów wysokich(0)
 • Trasy przewozu materiałów niebezpiecznych(0)
 • Stacje paliw(0)
 • Parkingi(0)
 • Ograniczenia dla tirów(0)
  • Ograniczenia tonażu na odcinkach dróg(0)
  • Ograniczenia w tonażu dla mostów(0)
  • Płatne odcinki dróg dla pojazdów > 3,5 tony(0)
  • Bramownice do poboru opłat viaTOLL(0)
  • Tablice informacyjne zmiennej treści(0)
Eksport atrybutów
Format pliku
Zapisz
Wyznaczanie trasy
Wyznaczona trasa
Wyznaczanie trasy
Wstaw punkty na mapę
Trasa
Ograniczenia
Typ trasy
Wyznacz trasę
Wyznaczona trasa
Na: Dalej:
Pobierz plik w formacie GPX
Długość trasy: BrakCzas: BrakTyp trasy: Brak
Minimapa
Minimapa
Legenda

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2013-10-04 11:50:13
Liczba odwiedzin: 1082

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA
Wyszukiwanie zaawansowane
Warstwy dostępne do wyszukiwania:
Dodaj następny warunek.
Wyczyść
Szukaj
Wydruk
Rozmiar papieru:Skala:Poziomo:
Drukuj