Mapa Serwisu

 

Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Elblągu
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg

starosta.neb@powiatypolskie.pl


tel.055-239-49-00
fax.055-232-42-26
NIP: 578-25-24-428
REGON: 170753615

Godziny pracy:

  • Poniedziałek 7.30 – 15.30
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa 7.30 – 17.00
  • Czwartek 7.30 – 15.30
  • Piątek 7.30 – 14.00

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności
Data dodania: 20.11.2018 11:09 Kategoria:Drogowe Autor:Paulina Mańkowska
Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 - Łęcze - Elbląg na odc. od km 0+000 do km 2+826

Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 - Łęcze - Elbląg na odc. od km 0+000 do km 2+826

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku informuję, że z dniem 23.11.2018r. wprowadza stałą organizację ruchu w zakresie oznakowania poziomego dla zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 - Łęcze - Elbląg na odc. od km 0+000 do km 2+826", zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu pismo znak DM.4021.128.2018.KW z dnia 26.10.2018r.

Dyrektor 

mgr Ryszard Zając

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2013-10-04 11:50:13
Liczba odwiedzin: 38214

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA