Mapa Serwisu

 

Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Elblągu
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg

starosta.neb@powiatypolskie.pl


tel.055-239-49-00
fax.055-232-42-26
NIP: 578-25-24-428
REGON: 170753615

Godziny pracy:

  • Poniedziałek 7.30 – 15.30
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa 7.30 – 17.00
  • Czwartek 7.30 – 15.30
  • Piątek 7.30 – 14.00

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności
Data dodania: 25.04.2014 07:31 Kategoria:Drogowe Autor:Janina Gajewska
Czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 26.04.2014

Dotyczy: Czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 26.04.2014

 

 

FCC CONSTRUCCION S.A Wykonawca Robót Budowlanych Kontraktu nr ZDW-NZP/3220/35/2011 ,,Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg- Tolkmicko - Pogrodzie zgodnie z Subklauzulą 4.1 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK), informuje o planowanym wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu (objazd nr 2) od dnia sobota 26.04.2014r. od godz. 06.00, polegającej na całkowitym zamknięciu odcinka drogi DW 503 od km 16+000 (rondo w Suchaczu) od km 18+150 tj. do skrzyżowania z drogą nr 1136N (droga Łęcze - Kadyny). Zamknięcie odcinka potrwa od środy 30.04.2014. od godz. 20.00.

Dojazd do m. Suchacz możliwy od m. Łęcze, Bogdaniec.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Cebulak.

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2013-10-04 11:50:13
Liczba odwiedzin: 31955

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA